SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Radio: SBS Chill

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ነባሪት ተምቤን፡ ሞናሊዛ ኣብርሃ ኣብ 4 ታሕሳስ ከም ብዙሓት ደቂኣንስትዮ ትግራይ ግዳይ ናይዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኲናት እያ። ኣብ መቐለ ተዓቑባትሉ ካብዘላ ሆስፒታል ን ኣልጀዚራ ኣብዝሃበቶ ቓል፡ “ወተሃደራት ኪዕምጹኒ ፈቲኖም ፡ ናብ ምድሪ ተደርብየ ። ሽዑ ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ኬፈራርሃኒ ኢሉ ጠያይት ተኩሱ ፣ ኢደይ ሃሪሞም ካልእ ጥይት ብምትኳስ ፡ እታ ጥይት ብቕልጽመይ ሓሊፋ።” ክትብል ገሊጻ። በዚ ምኽንያት ኢዳ ተቖሪጹ፡ እግራ ተሃሪሙ ናብ መቐለ ተወሲዳ።

ብድሕርዚ ፍጻመ ነባሪ ከተማ መልበርን ዝኾነ ኣቦኣ ኣቶ ኣብርሃ ኣሰፋ፡ ንሓደ ናይ ዩቱብ ብጌጋ ዝሃቦ  ናይ ዕለት ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባርን ዕጥቕቲ ከምዝነበረትን ኣብ ኲናት ከምዝተሃርመትን ተጌሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወረታት ክዝርጋሕ ጸኒሑ። እዚ ጉዳይ ከብርሃልናን ኲነታት ሞናሊሳ ንምፍላጥን ሓቲትናዮ ኣለና።

Previous episodes

 • 3100 - “ጓለይ ኣብ ልዩ ሃይል ኔራ እናበሉ ስማ ተጥፍኡ ሰባት እንተትዕገሱ ምሐሸ፡ ተዛሪቦም ዘምጽእዎ የለን ግን ይሕስዉ’ዮም ዘለዉ።” 
  Wed, 16 Jun 2021
 • 3099 - ዕለታዊ ዜና 14 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 
  Mon, 14 Jun 2021
 • 3098 - ክልተ መዓልቲ ዕድመ ዝነበሮ ክብረወሰን ዓለም ለተሰንበት ኣፍሪሳቶ፣ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲኡ 
  Mon, 14 Jun 2021
 • 3097 - መንግስቲ ኤርትራ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 2018 ንብረትን ትካላትን ካቶሊካዊት ቤ/ን ምህጋርን ምዕጻውን ይቕጽሎ ኣሎ ተባሂሉ። 
  Mon, 14 Jun 2021
 • 3096 - ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ G-7 ተዛዚሙ። 
  Mon, 14 Jun 2021
Show more episodes

More australian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Chill podcasts

Choose podcast genre