SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Chill

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ສຳພາດທ່ານ ສີສຸພັນ ຜູ້ນຳແຮງງານກະເສດ.

 

ອອສເຕຼເລັຍເຄີຍມີໜູຣະບາດໃນທົ່ງກະເສດຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມ

ເກັບກ່ຽວເຂົ້າຕ່າງໆນາໆ.

 

ໃນເວລານີ້ໜູກຳລັງເກີດແມ່ແຜ່ລູກຣະບາດຂຶ້ນໃນທົ່ງປູກເຂົ້າຕ່າງໆໃນຣັດ

ນີວຊາວແວນ ອອສເຕຼເລັຍ.

ນີ້ກໍກຳລັງກະຈູ້ກະຈາບລາມໄປຫຼາຍແຫ່ງຢູ່.

 

ໃນນີ້ ການສຳພາດທ່ານ ສີສຸພັນ ຈະນຳພາທ່ານໄປຮູ້ເຫັນວ່າຫັຍງແມ່ນຫັຍງ.

Previous episodes

 • 3361 - ຄົນງານລາວປະສົບການກັບໜູຣະບາດໃນອອສເຕຼເລັຍ 
  Thu, 10 Jun 2021
 • 3360 - ການຄ້າໄທຍ໌ກັບປະເທດຊາຍແດນພູນສຸກ 
  Thu, 10 Jun 2021
 • 3359 - ສປປລວ ຈະນຳອອກສິນຄ້າກະເສດ 1500ລ້ານ ດອນ ໄປ ສປຈີນ 
  Thu, 10 Jun 2021
 • 3358 - ສປປລາວ ໄດ້ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຟຼີໆອີກແລ້ວ 
  Thu, 10 Jun 2021
 • 3357 - ຈຳນວນຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ໃນໄທຍ໌ 
  Thu, 10 Jun 2021
Show more episodes

More australian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Chill podcasts

Choose podcast genre