SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Arabic24

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ໂຣກໝາກສຸກ ແມ່ນໂຣກທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ກໍຣະນີຂອງ ຈະເກືອບບໍ່ມີໃນ ອອສເຕຣເລັຍ, ແຕ່ໂຣກນີ້ກໍສາມາດຖືກນຳເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການ ກຳຈັດໂຣກນີ້.

Previous episodes

 • 3972 - ກໍຣະນີໂຣກໝາກສຸກໃນ ອອສເຕຣເລັຍ 
  Tue, 09 Apr 2024
 • 3971 - Blue-blocker ໃນແວ່ນຕາຈະສາມາດແກ້ປັນຫາເລື້ອງປວດເມື່ອຍຕາບໍ່? 
  Tue, 09 Apr 2024
 • 3970 - ວັກຊີນໄຂ້ຫວັດ ທີ່ໃຊ້ຈຸລັງ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ. 
  Tue, 09 Apr 2024
 • 3969 - Understanding bankruptcy and its consequences in Australia - ເຂົ້າໃຈການລົ້ມລະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນໃນອອສເຕຣເລັຍ. 
  Tue, 09 Apr 2024
 • 3968 - ປັນຫາອາຫານເສີມ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 
  Tue, 02 Apr 2024
Show more episodes

More australian news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Arabic24 podcasts

Choose podcast genre