رادیو شب تهران

رادیو شب تهران

علی جعفری فوتمی

رادیو شب تهران ،مجله آوایی فرهنگ وهنر برای شب های بلند تهران به روایت علی جعفری فوتمی است.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

فصل سوم - اپیزود سومماه نامه ی آوایی فرهنگ و هنر ؛ با ارایه ی علی جعفری فوتمیموضوع این قسمت ، "رسم و آیین" است. تو گویی آیین ها واکنش شکوهمند آدمی به کنش های مداوم و پی در پی جهان هستی اند. پاسخی هنرمندانه به سوالات بی پایان. و حالا که جهان مدرن شده ، ما را هر روز بیش از پیش به فردیت خود مشغول می کند پرسش اساسی این است که با گریز مداوم انسان مدرن از جمع ها و تمایل تحمیلی به فردگرایی ؛ آیا دوران پرشکوه "مراسم" به پایان خود نزدیک می شود؟همراه با نسیم تیمورپور ؛ از مراسم و آیین ها گفتیم و در این شماره مجله شبانه رادیو شب تهران با اعظم چیک ، گروه sedda ، آیدین آرتا ، گروه مالوک ، امید طاهری ، بیتا کریم پور ، حافظ عظیمی ، مهدی اخوان ثالث، انیسا و پتی گاردی همراه شدیم .امیدوارم شما هم بشنوید و دوست بدارید.لطفا برایم از آن بخش ها که دوستشان داشتید و آنها که نه ؛ هردو ، بنویسید

Previous episodes

 • 17 - از این مراسم دسته جمعی فرار نکنید!!! 
  Wed, 19 Apr 2023
 • 16 - آدم به جای خالی دندان کشیده عادت می کند 
  Tue, 31 Jan 2023
 • 15 - صدا با سکوت آشتی نمی کند 
  Mon, 14 Nov 2022
 • 14 - سوداگر بزرگ 
  Tue, 21 Apr 2020 - 0h
 • 13 - سلطان گربه ها 
  Mon, 27 Apr 2020 - 0h
Show more episodes

More australian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre