Světem Bible@ttb.twr.org/czech

Světem Bible@ttb.twr.org/czech

Thru the Bible Czech, Sv?tem Bible

Pořad Světem Bible je součástí celosvětové služby biblického vyučování společnosti Thru the Bible. Původní seriál, který vytvořil doktor J. Vernon McGee, byl přeložen a upraven do více než 100 jazyků a dialektů. Je zamýšlen jako každodenní 30ti minutový rozhlasový pořad, který systematicky provádí posluchače celou Biblí. Nyní jsou vám tyto pořady dostupné i online. Jsme rádi, že jste se rozhodli pro hlubší poznávání Božího slova poslechem těchto pořadů. Doporučujeme, abyste teď každý všední den vyslechli nejméně jeden pořad. Pokud v tom vytrváte dalších 5 let, prostudujete tak celou Bibli.

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 2407 - Přísloví úvod 
  Tue, 23 Apr 2024 - 0h
 • 2406 - Efeským 6:17-24 
  Mon, 22 Apr 2024 - 0h
 • 2405 - Efeským 6:14-16 
  Fri, 19 Apr 2024 - 0h
 • 2404 - Efeským 6:10-13 
  Thu, 18 Apr 2024 - 0h
 • 2403 - Efeským 6:4-9 
  Wed, 17 Apr 2024 - 0h
Show more episodes

More australian religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre