Radio Tragedy رادیو تراژدی

Radio Tragedy رادیو تراژدی

Hogoyeek Team

در راديو تراژدي برايتان هر ماه يك زندگي و داستان تراژيك نقل خواهيم كرد. راديو تراژدي داستان‌هایی با پایه واقعیت و برآمده از کار روزنامه‌نگاران تحقیقی را منتشر می‌سازد. https://radiotragedy.com وب‌سایت آدرس تلگرام https://t.me/radiotragedy Listen to the stories of amazing people who led tragic lives, every month here on Radio Tragedy.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

شماره‌ی سی‌‌ و سومترس روح را می‌خوردشماره‌ی تازه‌ی رادیوتراژدی درباره‌ی زندگی علی‌اکبر داور است؛ مردی که عدلیه‌ی نوین ایران را تأسیس کرد، قوانین مترقی نوشت و نقش مهمی داشت در مدرن‌سازی ایران. علی‌اکبرخان در دارالفنون درسِ حقوق خواند و مدعی‌العموم بدایت تهران شد. بعد به سوییس رفت و تحصیلاتش را ادامه داد و بعد از کودتای سیدضیا و رضاخان به ایران برگشت. داور که هم روزنامه‌نگار بود هم سیاستمدار یکی از کسانی بود که در انقراض قاجاریه و تأسیس حکومت پهلوی نقش مهمی بازی کرد اما بدگمانی شاه و فشارهای مختلف، کار را به جایی رساند که او ترجیح داد قبل از آن‌که به قتل برسد کلک خودش را بکَند.نویسنده و راوی: كریم نیكونظر | اصلاح صدا و میكس: رضا دولت‌زاده | ناشر: رادیو تراژدیاین شماره با حمایت مالی دیجی‌کالاجت منتشر می‌شود.digikalajet.com

Previous episodes

 • 35 - رادیو تراژدی ۳۳ علی‌اکبر داور 
  Thu, 09 Mar 2023
 • 34 - رادیو تراژدی ۳۲ کریم‌پور شیرازی 
  Tue, 07 Feb 2023
 • 33 - رادیو تراژدی - ویژه زمستان ۲ 
  Mon, 02 Jan 2023
 • 32 - رادیو تراژدی ۳۱ ایران تیمورتاش 
  Sun, 25 Dec 2022
 • 31 - رادیو تراژدی ویژه - زمستان است 01 
  Wed, 21 Dec 2022
Show more episodes

More australian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre