หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categories: Education

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 2447 - [คลิปสั้น] ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ ไม่มีเรา ไม่มีเขา หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ม.ค. 67 (670120) 
  Tue, 21 May 2024 - 0h
 • 2446 - [คลิปสั้น] เก็บพลังของจิตไว้ใช้งาน หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ม.ค. 67 (670120) 
  Tue, 21 May 2024 - 0h
 • 2445 - [คลิปสั้น] ไม่มีใครหลอกกิเลสได้ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 14 ม.ค. 67 (670114) 
  Sun, 19 May 2024 - 0h
 • 2444 - [คลิปสั้น] การเจริญปัญญาเป็นเนื้องานที่แท้จริง หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 14 ม.ค. 67 (670114) 
  Sun, 19 May 2024 - 0h
 • 2443 - [คลิปสั้น] อวิชชาและอาสวะหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 ม.ค. 67 (670113) 
  Sat, 18 May 2024 - 0h
Show more episodes

More australian education podcasts

More international education podcasts

Choose podcast genre