หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categories: Education

Listen to the last episode:

เราดูละครเวที บางทีมีดารามาเล่นทีหนึ่งตั้งสิบตัว ละครเต็มเวที ดูจิตมันก็เหมือนกัน ในสภาวะอันหนึ่งๆ มีตัวละครประกอบกันจำนวนมาก เวลาดูละครเวที ถึงจะมีตัวละครเป็นสิบตัว ยิ่งถ้าเล่นโขนมีหลายสิบตัวเลย เราจะดูตัวที่เป็นตัวที่กำลังแสดง เป็นตัวเอกขณะนั้น ไม่ใช่ตัวเอกต้องเป็นพระเอก นางเอก ตัวเอกหมายถึงตัวที่มีบทบาทหลักในขณะนั้น ดูละครเดี๋ยวก็ดูตัวนี้ เดี๋ยวก็ดูตัวนี้ แต่ว่าดูได้ทีละตัว สังเกตให้ดีเราดูทีละตัวเท่านั้น ดูจิตนี้ก็เหมือนกัน ในขณะหนึ่งๆ มีองค์ธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นด้วยกัน ไม่ใช่จิตมีดวงเดียวแล้วก็มีอยู่ดวงเดียวเท่านั้น มันมีทั้งเวทนาก็มีอยู่ สังขารก็มี สัญญาก็มี ความจงใจ มนสิการ ความใส่ใจที่จะรู้ก็มี ความเป็นหนึ่ง รู้อารมณ์อันเดียวก็มีเรียก เอกัคคตา ความรับรู้เรียกว่าจิต หรือเรียกว่าวิญญาณ ก็มีอยู่ เราดูจิตใจเราเล่นละคร มันเปลี่ยนตลอดเลย เดี๋ยวตัวนี้เล่นๆ เดี๋ยวตัวอิจฉาเล่น เดี๋ยวตัวโกรธเล่น เดี๋ยวตัวรักเล่น เดี๋ยวตัวโลภเล่น เล่นหมุนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวตัวเศร้าโศกก็เล่น เดี๋ยวตัวมีความสุขก็เล่นขึ้นมา ดูใจของเราเหมือนดูละคร ตัวไหนเด่นดูตัวนั้น ไม่ต้องหา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 กรกฎาคม 2565

Previous episodes

 • 1822 - จิตคือละครโรงใหญ่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 ก.ค. 2565 
  Thu, 04 Aug 2022
 • 1821 - [คลิปสั้น] ปรากฏการณ์ทั้งหลายก็เป็นอนิจจัง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มิ.ย 65 (650604) 
  Thu, 04 Aug 2022 - 0h
 • 1820 - มีปัญญารู้ทุกข์จะละกามได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 23 ก.ค. 2565 
  Thu, 04 Aug 2022 - 0h
 • 1819 - [คลิปสั้น] วิทยาศาสตร์ยังตามนานมธรรมไม่ทัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มิ.ย 65 (650604) 
  Wed, 03 Aug 2022 - 0h
 • 1818 - [คลิปสั้น] ต้องทำในรูปแบบทุกวัน ปาโมชฺโช 29 พ.ค. 65 (650529) 
  Tue, 02 Aug 2022 - 0h
Show more episodes

More australian %(education)s podcasts

More international education podcasts

Choose podcast genre