5 นิทานพรรณนา

5 นิทานพรรณนา

ปัญญา ภาวนา ฟังธรรมะ ปัญญาภาวนา Panya Bhavana

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม. New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ panya.org


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เป็นครูผู้สอนมนต์มาณพทั้งหลาย โดยมีหัวหน้ามาณพชื่อว่า เสตเกตุ เป็นมาณพเกิดในสกุลพราหมณ์ เป็นผู้มีมานะมาก อยู่มาวันหนึ่งเขาออกจากพระนครไปพร้อมกับมาณพอื่นๆ ได้เห็นจัณฑาลคนหนึ่งกำลังเข้าพระนคร เขารีบบอกจัณฑาลผู้นั้นให้ไปใต้ลม เพราะกลัวลมที่พัดผ่านตัวของเขาจะมากระทบร่างของตน จัณฑาลผู้นั้นจึงถามปัญหาว่าธรรมดาทิศมีเท่าไร แต่มาณพผู้เกิดในสกุลพราหมณ์กลับตอบไม่ได้ เหตุเพราะลูกคนจัณฑาลเป็นบัณฑิต ไม่ได้ถามถึงทิศต่างๆ แต่ถามถึงทิศที่มาณพยังไม่เห็น ไม่ได้ยินและยังไม่รู้


#เสตเกตุชาดก #อุททาลกชาดกHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Previous episodes

 • 324 - สาระดี อยู่ที่กุศลธรรม [6725-5p] 
  Thu, 20 Jun 2024 - 0h
 • 323 - ผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อ [6724-5p] 
  Thu, 13 Jun 2024 - 0h
 • 322 - ธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ [6723-5p] 
  Thu, 06 Jun 2024 - 0h
 • 321 - สุขสงบในภายใน [6722-5p] 
  Thu, 30 May 2024 - 0h
 • 320 - ทางอันเป็นสาระ [6721-5p] 
  Thu, 23 May 2024 - 0h
Show more episodes

More australian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre