Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Dù chúng ta là ai, dù chúng ta làm nghề gì đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống.“Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống.”Vậy bạn chọn sống một cuộc đời như thế nào là do bạn? Tôi mong muốn cống hiến và lan tỏa giá trị của con đường này đến nhiều người hơn nữa. Để mỗi ngày sống là một niềm vui và ý nghĩa.Bạn cùng tôi chung tay lan tỏa để chúng ta cùng xây dựng một gia đình lớn.“Cộng đồng sống đầy Tử Tế và cống hiến hết mình”– Đó cũng là sứ mệnh của tôi.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

Chánh Kiến Học Hiểu Hành: học tập và rèn luyện LIÊN TỤC cùng thầy QUÂN và đội ngũ để chuyển hóa bản thân, sống một cuộc đời ý nghĩa 👉 https://bke.edu.vn/ck3h

Previous episodes

 • 343 - Bí quyết để HỌC TẬP đạt HIỆU QUẢ CAO 
  Mon, 23 May 2022
 • 342 - Yếu Tố CỐT LÕI Quyết Định THÀNH CÔNG Bền Vững 
  Thu, 19 May 2022
 • 341 - Thành công là QUẢ hay là NHÂN 
  Wed, 18 May 2022
 • 340 - Bí quyết để CHA MẸ DẠY CON TRƯỞNG THÀNH từ 3 gốc 
  Tue, 17 May 2022
 • 339 - GHI NHỚ ĐIỀU NÀY ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN - ĐAU KHỔ 
  Fri, 13 May 2022
Show more episodes

More australian %(arts)s podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre