Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Dù chúng ta là ai, dù chúng ta làm nghề gì đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống.“Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống.”Vậy bạn chọn sống một cuộc đời như thế nào là do bạn? Tôi mong muốn cống hiến và lan tỏa giá trị của con đường này đến nhiều người hơn nữa. Để mỗi ngày sống là một niềm vui và ý nghĩa.Bạn cùng tôi chung tay lan tỏa để chúng ta cùng xây dựng một gia đình lớn.“Cộng đồng sống đầy Tử Tế và cống hiến hết mình”– Đó cũng là sứ mệnh của tôi.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

Previous episodes

 • 351 - Nhìn Hình Tướng Để Biết Một Người Có Trí Tuệ và Hiểu Biết 
  Wed, 22 Jun 2022
 • 350 - Tâm Tính Nói Lên Số Phận Của Mình 
  Mon, 20 Jun 2022
 • 349 - Nền Tảng Quan Trọng Để Phát Triển Nhân Cách 
  Fri, 17 Jun 2022
 • 348 - HỌA PHÚC Đời Người Từ Đâu Mà Ra?? 
  Mon, 13 Jun 2022
 • 347 - Gốc Rễ Sinh Ra Mọi Vấn Đề Trong Cuộc Sống 
  Thu, 09 Jun 2022
Show more episodes

More australian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre