کتاب صوتی - Ketab soti

کتاب صوتی - Ketab soti

Ketab soti

روخوانی کتاب های فارسی با صدای ناصر زراعتی, تقدیمی از کتاب صوتی

Categories: Arts

Listen to the last episode:

کتاب صوتی خسرو و شیرین نوشته نظامی گنجوی با صدای ناصر زراعتی بخش ششم از هشت

Previous episodes

 • 353 - کتاب صوتی خسرو و شیرین : بخش ششم از هشت 
  Wed, 07 Jun 2023
 • 352 - کتاب صوتی خسرو و شیرین : بخش پنچم از هشت 
  Sun, 04 Jun 2023
 • 351 - کتاب صوتی خسرو و شیرین : بخش چهارم از هشت 
  Thu, 01 Jun 2023
 • 350 - کتاب صوتی خسرو و شیرین : بخش سوم از هشت 
  Sun, 28 May 2023
 • 349 - کتاب صوتی خسرو و شیرین : بخش دوم از هشت 
  Wed, 24 May 2023
Show more episodes

More australian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre