ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

โจโฉ เสียงธรรม

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

Categories: Arts

Listen to the last episode:

บันทึกประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ละเอียดหลายแง่มุม ทั้งข้อวัตร หลักธรรมคำสอน ปฏิปทา การปฏิบัติ ขั้นตอนการบรรลุธรรม ความปรากฎแห่งนิมิต ความเข้าใจผิดในนิพพาน และเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงที่ท่านเล่าให้ฟัง บันทึกโดย..หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ เป็นพระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น อยู่หลายปี ได้มีโอกาสอยู่กับท่านทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามน จนถึงวัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร จนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพ :: อ่านโดย อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี https://www.facebook.com/jz.net


ต้นฉบับหนังสือจัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งนำมาจากหนังสือรำลึกวันวาน แต่ตัดส่วนปกิณกธรรมออกไปจำนวนมาก เข้าใจว่ามุ่งเน้นสาระสำคัญแห่งประวัติ การปฏิบัติและขั้นตอนบรรลุธรรมเป็นหลักเท่านั้น (แต่ก็มีเนื้อหายาวพอควร) และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากในการศึกษาเบื่้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง เป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษาธรรมรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี


ในส่วนของปกิณกธรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในเล่มนี้ (พึ่งมารู้ตอนอัดเล่มนี้จบแล้ว แล้วไปค้นเจอทีหลัง) จะเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสจะนำมาทำเป็นเสียงอ่านให้ฟังกันอีกทีนะครับ เพราะหลายเรื่องสนุกได้สาระและเปิดโลกในการศึกษาธรรมได้กว้างขึ้นอย่างมาก


ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว คณิตวิชากุล

ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ

เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์

__________

#เจ้าภาพรอง

ครอบครัว ศรีโภคา

__________

#เจ้าภาพร่วม

ครอบครัว​ ยูวะนิยม​

พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล

พรรณทิพย์ สันติภากรณ์

ณัฐณิชา หิมะมาน


ชุติเดช ศุภกิจศิลป์

เชาวนนท์ ทรงพล

อุบลรัตน์ มงคล

__________


ระพีพรรณ เสลาฤทธิ์

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว​ สิน​สมบัติ

ครอบครัว คำสุภา

วิชาญ มณฑาทิพย์กุล

ณัฎฐวิศา จำปา

ปัญญา โกจันทร์


ฯลฯ

ไม่ประสงค์ออกนาม


"การให้ธรรม"

ชนะการให้ทั้งปวง


ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป

อริยคุณ ชมรมผลดี https://www.youtube.com/user/MrJozho

Previous episodes

 • 212 - "เกร็ดประวัติหลวงปู่มั่น" (บันทึกจากท่านเล่า) : ชีวิต วัตรปฏิบัติ หลักภาวนา เรื่องลี้ลับ ฯลฯ : อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 
  Mon, 20 Nov 2023
 • 211 - พุทธธรรม [๒๑].. ตัณหา&ฉันทะ Full : "ความอยาก" ข้อธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต&พุทธศาสนาได้ถูกต้อง || ฉบับปรับขยาย สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต || #อริยคุณ (โจโฉ) อ่าน 
  Wed, 01 Nov 2023
 • 210 - หนังสือ "พระไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ" หลวงตาพระมหาบัว : แนวทางการศึกษาภาคทฤษฎีให้ถึงธรรม : อ่านโดย.. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 
  Sat, 14 Oct 2023
 • 209 - พุทธธรรม ๒๐.เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา : (ทัศนคติของพุทธศาสนา สรุปความจากพุทธพจน์&คัมภีร์ฝ่ายเถรวาท) ป. อ. ปยุตฺโต || อ่านโดย.. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 208 - พุทธธรรม ๑๙. ศีล วินัย สิกขาบท : เจตนารมณ์ทางสังคม || ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย) .. เข้าใจจุดประสงค์แห่งศีลให้ถูกต้อง เพื่อเข้าใจธรรมได้ตรงทาง || อ่านโดย #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 
  Thu, 14 Sep 2023
Show more episodes

More australian arts podcasts

More international arts podcasts

Choose podcast genre